Đức tin là gì?

Đức tin là cách chúng ta biết và yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta không thể biết Thiên Chúa bằng cách dùng mắt hay tai của mình, nhưng chúng ta biết Thiên Chúa hiện hữu và yêu thương mình. Đức tin là cách Thiên Chúa để cho chúng ta biết Thiên Chúa ở với chúng ta.  Đức tin là nhân đức đối thần hay Thiên Chúa ban cho. Khi chúng ta được dựng nên, chúng ta được ban cho khả năng biết Thiên Chúa. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta học hỏi thêm về Thiên Chúa từ gia đình, cộng đoàn và giáo xứ (với một số học sinh) trường của chúng ta.

Biết Thiên Chúa khác với biết về Thiên Chúa. Chúng ta biết về Thiên Chúa bằng cách tìm kiếm thông tin từ Kinh Thánh và từ Giáo huấn của Giáo hội. Biết Thiên Chúa trực tiếp bao gồm cầu nguyện. Chúng ta nói chuyện với Thiên Chúa trong cầu nguyện, nhưng chúng ta cũng cố gắng mở ra với sự hiện diện của Thiên Chúa trong cầu nguyện.

Đức tin cũng gần như cách chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng tình yêu là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta, cho phép chúng ta liên đới với người khác. Chúng ta đáp lại món quà này bằng cách tin vào Thiên Chúa.

Một số người dường như mất niềm tin vào Thiên Chúa. Họ tin vào những cách nhìn khác về cuộc sống. Ví dụ, một số người tin rằng, khoa học giải thích mọi điều và vì thế không cần phải có đức tin. Các nhà khoa học Công giáo cũng như những vị lãnh đạo Giáo hội gần đây đáp lại rằng, khoa học trả lời những câu hỏi về tự nhiên hoạt động như thế nào, nhưng khoa học không thể trả lời những câu hỏi sâu xa nhất của chúng ta: Tại sao có tất cả mọi thứ trong vũ trụ này? Vì sao có tình yêu? Vì sao có cái đẹp? Vì sao chúng ta đánh giá cao sự thật? chúng ta tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi trên qua đức tin.

Một người không tin vào Thiên Chúa được gọi là người vô thần. Một số người tin rằng, không gì có thể biết về sự hiện hữu hay bản tính của Thiên Chúa được gọi là người theo thuyết bất khả tri.

 

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

(2) Điều xấu là gì?

(3) Mười Giới Răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(4) Các ngôn sứ trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(5) Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

(6): Giáo hội dạy chúng ta điều gì về các nhân đức?

(7): Các nhân đức đối thần là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.