Điều xấu là gì?

Ảnh minh họa. google

Điều xấu trái ngược với nhân đức. Chúng là những kiểu mẫu hay thói quen làm những lựa chọn xấu, gây tổn thương tình bạn của chúng ta với Thiên Chúa và người khoác.

Điều xấu có thể làm cho chúng ta cảm thấy không thoải mái với loại người chúng ta trở thành.

Điều xấu bén rễ sâu trong tính ích kỷ. Nghĩa là chúng ta đặt nhu cầu riêng của mình lên trước, hơn là nghĩ đến nhu cầu của người khác hay điều Thiên Chúa bảo chúng ta làm.

Điều xấu được gọi là tội bởi vì chúng làm tổn thương tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa không yêu bạn ít hơn chút nào khi bạn cho phép điều xấu điểu khiển cuộc sống của bạn. Nhưng bạn có thể cảm thấy xa cách Thiên Chúa nếu bạn thay tình yêu của bạn dành cho Thiên Chúa bằng những ước muốn khác.

Điều xấu có thể trở thành thói quen. Ví dụ, một người có thể bắt đầu thề hứa để được một nhóm bạn chấp nhận. Qua thời gian, ngôn ngữ xấu trở thành thói quen. Thề là điều xấu bởi vì chúng dùng danh Thiên Chúa cách bất kính hay dùng những lời cay độc để làm tổn thương người khác.

Lời báng bổ chống lại Thiên Chúa hay dùng danh Thiên Chúa như là một lời thề. Giới răng thứ hai bảo chúng ta không được dùng danh Đức Chúa một cách bất xứng (Xuất Hành 20,7). Thay vào đó, chúng ta luôn kêu tên Chúa với tình yêu và sự kính trọng.

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.