Cha nguyên Bề Trên Tổng Quyền DCCT, Michael Brehl, C.Ss.R. được bổ nhiệm làm Giám mục

Cha nguyên Bề Trên Tổng Quyền DCCT, Michael Brehl, C.Ss.R., vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Pembroke tại Canada.

Hôm nay này, ngày 11 tháng 6 năm 2024, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Michael Brehl CSsR, hiện là Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Canada, làm Tân Giám mục giáo phận Pembroke tại Canada.

Cha Brehl sẽ kế nhiệm Đức ông Guy Desrochers CSsR, người đã coi sóc giáo phận từ năm 2020 đến năm 2023.

Giáo phận Pembroke được thành lập như một Giáo hạt Tông tòa vào ngày 11 tháng 7 năm 1882. Mười sáu năm sau, vào ngày 4 tháng 5 năm 1898, được nâng cấp thành Giáo phận Pembroke. Giáo phận bao gồm hạt Renfrew, một phần của bốn hạt trong Khu vực Nipissing và phần phía nam của hạt Pontiac trong Tỉnh bang Quebec. Theo thống kê, trong giáo phận Pembroke, có hơn 38.000 người Công giáo và có 48 giáo xứ. (nguồn: https://acbo.on.ca/dioceses/pembroke/)

Tiểu sử của Cha Michael Brehl CSsR

Cha Michael Brehl C.Ss.R. sinh tại Toronto, Ontario, vào ngày 7 tháng 1 năm 1955.

Ngài gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1975 và hoàn thành chương trình cử nhân triết học và thạc sĩ thần học tại Đại học St. Michael, Toronto.

Ngài tuyên khấn trong dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 15 tháng 8 năm 1976 và được phong chức linh mục vào ngày 15 tháng 3 năm 1980. Ngài đã thực hiện các sứ vụ sau đây:

1980 – 1983 Phó xứ tại Giáo xứ St. Teresa, St. John’s NL

1983 – 1987 Tham gia nhóm Đại Phúc Dòng Chúa Cứu Thế, Toronto, ON

1987 – 1990 Chánh xứ Giáo xứ Holy Redeemer, Sudbury, ON

1990 – 1993 Làm Giáo tập, Windsor, ON

1993 – 1999 Giám đốc Đào tạo Dòng Chúa Cứu Thế, Toronto, ON

1999 – 2000 Sứ Vụ Đại Phúc lưu động, Sudbury, ON

2000 – 2002 Chánh xứ Giáo xứ Holy Redeemer, Sudbury, ON

2002 – 2009 Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Edmonton-Toronto

2009 – 2022 Tổng Quyền, Rome, Italy

2023 – 2024 Phó xứ, Giáo xứ St. Patrick, Toronto, ON

2024 – hiện tại Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Canada

Nguồn: Fr. Paul Lộc

Tiếng Anh: https://www.cssr.news/…/rev-fr-michael-brehl-cssr…/?