Nhà Thờ Thái Hà: Chương trình Lễ Tro (02.03.2022)

Kính thưa ông bà và anh chị em, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta sẽ bước vào Mùa Chay với việc cử hành nghi thức xức tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro. Thứ Tư Lễ Tro năm nay vào ngày 02.03.2022.

Tại nhà thờ Thái Hà các giờ lễ như Ngày Chúa Nhật. Cụ thể, ban sáng có các thánh lễ lúc 05 giờ 30; 08 giờ 00, 10 giờ 00. Ban chiều có các thánh lễ lúc 16 giờ 00, 18 giờ 00 và 20 giờ 00.

Chúng tôi sẽ phát trực tuyến hai thánh lễ dành cho anh những anh chị em đau yếu bệnh tật, các cụ già nua tuổi tác không thể đến nhà thờ được. Thánh lễ lúc 10 giờ 00 và 20 giờ trên kênh Youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp – Nhà Thờ Thái Hà và trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà.