Nhà thờ Thái Hà: Giờ lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời (15.08)

Thứ Ba, ngày 15.08, Giáo Hội mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng và buộc. Tại nhà thờ Thái Hà, thứ Ba, ngày 15.08 có 6 thánh lễ như ngày Chúa Nhật. Cụ thể:

Lễ I: 05h30

Lễ II: 08h00

Lễ III: 10h00

Lễ IV: 16h00 ( Lễ dành cho thiếu nhi)

Lễ V: 18h00

Lễ VI: 20h00

Lưu ý: Chiều ngày thứ Hai, 14.08, có thánh Lễ Vọng vào lúc 18 giờ 30.