Nhà thờ Thái Hà: Lịch lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên (26/05/2022)

Tổng Giáo phận Hà Nội cử hành lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên (lễ trọng buộc) vào đúng ngày. Năm nay, Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên vào Thứ Năm, 26/05/2022. Tại nhà thờ Thái Hà có các thánh lễ sau:

  • 05 giờ 30: Thánh lễ
  • 08 giờ 00: Thánh lễ
  • 10 giờ 00: Thánh lễ
  • 16 giờ 00: Thánh lễ
  • 18 giờ 00: Thánh lễ
  • 20 giờ 00: Thánh lễ