Nhà thờ Thái Hà: Lịch lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08.12

Ngày 08.12 hàng năm, Giáo hội mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng.

Tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là bổn mạng của Dòng Chúa Cứu Thế và bổn mạng Giáo khu 7 Giáo xứ Thái Hà

Ngày 08.12 tới đây rơi vào ngày thứ Sáu, tại nhà thờ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội sẽ có 5 thánh lễ với các giờ khác nhau:

05 giờ 30: Thánh lễ

10 giờ 00: Thánh lễ

15 giờ 00: Thánh lễ

18 giờ 00: Thánh lễ

20 giờ 00: Thánh lễ

Kính mời cộng đoàn tham dự