Thái Hà: Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K58

KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG K58 SẼ LÙI NGÀY KHAI GIẢNG VÀO LÚC 19 GIỜ 30, THỨ NĂM, NGÀY 14.09.2023 THAY VÌ NGÀY THỨ BẢY 09.09.2023 NHƯ DỰ ĐỊNH

……………..

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi giáo lý Hôn nhân Công Giáo, Nhà Thờ Thái Hà sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K58

Thời gian khai giảng: 19 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 09 tháng 09 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà Mục vụ Giáo xứ Thái Hà (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

Thời gian học: Lớp học sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 15, vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần

Chương trình học: Giáo lý Dự tòng và Giáo lý Hôn nhân theo giáo trình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Khóa học dự tính kéo dài 4 tháng.

Lưu ý: Bạn nào là người Công Giáo không thuộc Giáo xứ Thái Hà cần xin giấy giới thiệu của cha xứ của các bạn. Giấy giới thiệu sẽ nộp cho người phụ trách lớp trong thời gian học.

Ghi danh: Tại văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà vào giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ ngày Thứ Hai

Bạn nào tham gia học mời vào tham gia nhóm:

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN K58 – THÁI HÀ