Thánh lễ giỗ 14 năm cha cố Giuse Trần Hữu Thanh, C.Ss.R

Cha cố Giuse Trần Hữu Thanh (1915-2007) là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Cùng với cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích, ngài đã có công làm cho Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện liên tục tại Miền Bắc trong những năm khó khăn.

Ngày 24 tháng 10 năm 2007, Chúa đã gọi cha cố Giuse Trần Hữu Thanh về với Chúa. Ngài được an táng tại đất thánh Giáo xứ Phú Tảo, Giáo phận Hải Phòng (Thuộc Tp. Hải Dương), nơi ngài đã gắn bó nhiều năm khi còn sống.

Tu viện và Giáo xứ Thái Hà sẽ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse vào lúc 18 giờ 30, tại Nhà Thờ Thái Hà. Kính mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho cha cố Giuse nhân ngày giỗ 14 năm của ngài.