Thứ Sáu Lễ Thánh Maria Goretti: Người là ai?

Thái Hà (06.07.2023) – Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi”. (Mt 9,1-8)

Qua trích đoạn Tin Mừng, chúng ta hiểu được rằng Chúa Giêsu không chỉ có quyền năng trên bệnh tật mà Người còn có quyền tha tội. Điều này đồng thời làm cớ vấp ngã cho giới lãnh đạo Israel thời đó vì họ cứng lòng, không chân nhận đức Giêsu là Thiên Chúa.

Nhiều người thời đó đã tin Đức Giêsu là Thiên Chúa khi Người mặc khải mầu nhiệm cho họ qua lời rao giảng, việc chữa lành bệnh tật và tha tội. Cũng bằng cách thức ấy, Đức Giêsu đã làm cho đức tin của họ thêm mạnh mẽ.

Người bại liệt hôm nay đã được chữa lành và được tha tội nhờ lòng tin của anh và của những người khiêng anh tới với Đức Giêsu. Mỗi người chúng ta hôm nay cũng có thể nhận ra Thiên Chúa khi cảm nhận được sự chữa lành và tha thứ. Đó có thể là sự chữa lành nơi thể lý hay là sự chữa lành và tha thứ cho những thương tổn trong tâm hồn. Đức tin giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa và chính Tình Yêu này sẽ giúp chúng ta càng thêm tin tưởng và yêu mến Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin nhận rằng Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Xin giữ gìn mỗi người chúng con trong Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…