Viết cho người anh em linh mục đang thi hành sứ vụ tại phòng khám Kim Long F0

Cha Antôn Nguyễn Văn Nam (mặc áo bảo hộ trắng) trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân Covid-19 tại Phòng Khám Kim Long

VIẾT CHO NGƯỜI ANH EM LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN VĂN NAM, DÒNG CHÚA CỨU THẾ  ĐANG THI HÀNH SỨ VỤ TẠI PHÒNG KHÁM KIM LONG F0

Những ngày qua, tôi nghĩ nhiều về người anh em của tôi linh mục Antôn Nguyễn Văn Nam đang tham gia sứ vụ tại phòng khám Kim Long F0, do Tổng Giáo Phận Huế đảm trách.

Nói về người Linh mục trẻ một chút cho cộng đoàn biết ngài. Cha Antôn Nguyễn Văn Nam lãnh sứ vụ Linh mục tại Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng (Sài Gòn) hồi giữa tháng Mười, ngày 16.10.2021. Cha có bài sai ra mục vụ tại cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Lãnh sứ vụ trong mùa đại dịch nên cũng không đi đâu nhiều để dâng lễ tạ ơn như những lớp đàn anh trước và khi ra Cộng đoàn Huế cũng chưa bao lâu, cha Antôn đã tình nguyện dấn thân vào phục vụ tại phòng khám Kim Long F0 khi Tổng Giáo Phận Huế cần.

Ngày cha Antôn lên đường, quý cha, quý thầy, quý thầy Nhà Tập và các em Đệ Tử đưa tiễn. Những cái bắt tay, những lời động viên lên đường phía sau có anh em cầu nguyện.

Tại phòng khám Kim Long F0, cha Antôn thi hành thừa tác vụ Linh mục và công việc mục vụ đầu đời trong một môi trường hết sức đặc biệt. Cha dâng thánh lễ mỗi ngày cho quý tu sĩ và cộng tác viên đang phục vụ tại đây. Cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân hay đưa Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân cần đến. Những giờ kinh nguyện, Chầu Thánh Thể như là nguồn lực thiêng liêng nâng đỡ cha, quý thiện nguyện viện và các bệnh nhân…..

Viết về người anh em của mình với lòng cảm mến sâu xa và hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng em. Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn chúc lành và nâng đỡ người anh em của chúng con cũng như quý tu sĩ và những thiện nguyện viên tại phòng khám Kim Long F0.

Được biết, các thiện nguyện viên gồm 3 Dòng Nữ trong Giáo Phận Huế: Dòng Mến Thánh Giá Huế, Dòng Đức Mẹ Đi Viếng, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và hai thầy Đại Chủng Viện Huế. Dòng Chúa Cứu Thế và Dòng Thánh Tâm phụ trách công việc trật tự vòng ngoài.

Cộng đoàn gần xa thêm lời cầu nguyện cùng Chúa cho cha Antôn và quý thiện nguyện viên luôn bình an, sức khỏe và nhiệt tâm phục vụ xoa dịu những nỗi đau, mất mát cho các bệnh nhân.

____________

Lm. Paul. Ngô Phi – ảnh Phòng Khám Kim Long F0

Bài viết từ facbook cha Giuse Ngô Văn Phi, DCCT Huế