12 bạn trẻ gia nhập giáo hội Công Giáo qua việc lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo

12 anh chị dự tòng đã trở thành con cái Chúa trong Giáo hội Công giáo qua việc lãnh nhận các Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể trong thánh lễ lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 04.09.2022 tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ sự và cử hành các Bí Tích. Cha Giuse Nguyễn Văn Toản, phụ trách Giáo lý hôn nhân và Dự tòng tại Thái Hà chia sẻ Lời Chúa.

12 anh chị lãnh nhận các Bí Tích đã tham dự khóa học Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K52 có 150 học viện tại nhà thờ Thái Hà, một vài bạn học Giáo lý từ nơi khác.

Trong số 12 bạn xin lãnh nhận các Bí Tích trở thành người Công giáo, có một bạn không liên quan đến vấn đề hôn nhân. Câu chuyện của bạn làm cho nhiều người suy nghĩ.

Cha Giuse Nguyễn Văn Toản, phụ trách lớp Giáo lý K52 nói rằng, bạn trai trở thành người Công giáo không liên quan đến vấn đề hôn nhân. Bạn đó đã biết đến Chúa nhờ theo dõi thời sự chính trị. Bạn đó nói rằng, khi theo dõi thời sự thế giới, nhiều lần bạn bắt gặp các nhà chính trị lớn trên thế giới, cách đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, ông luôn nói rằng: “Chúa phù hộ nước Mỹ! Chúa phù hộ cho các bạn!”. Bạn đó đã mua Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, nghe bài giảng của các linh mục trên youtube và bạn đó dần hiểu những điều Chúa nói và ơn cứu độ mà Chúa ban cho nhân loại. Bạn đã đến với lớp Giáo lý và quyết định trở thành người Công giáo.

Cha Giuse Nguyễn Văn Toản cho biết, tại Thái Hà luôn có hai lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân. Một lớp học vào tối Thứ Hai, Tư, Sáu và một lớp học vào tối Thứ Ba, Năm, Bảy. Cả hai lớp đều học vào lúc 19 giờ 15 và kéo dài khoảng 3,5-4 tháng. Trong các lớp Giáo lý Dự tòng, nghĩa là Giáo lý căn bản tìm hiểu về đức tin Công giáo luôn có 2-5 bạn đến lớp học tìm hiểu Đức tin Công giáo mà không liên quan đến vấn đề hôn nhân. Với nhiều lý do khác nhau, các bạn được Chúa mời gọi và đã đến lớp Giáo lý để mong có thể hiểu biết hơn về Chúa và Giáo hội Công giáo.

Truyền Thông Thái Hà