14 ca đoàn tại giáo xứ Thái Hà mừng bổn mạng thánh nữ Cêcilia

Hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ, hôm nay – 22/11/2022, cộng đoàn dân Chúa quần nơi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để hiệp dâng Thánh lễ kính nhớ Thánh nữ Cecilia, trinh nữ, tử đạo và mừng lễ bổn mạng 14 ca đoàn giáo xứ Thái Hà.

Thánh lễ do cha Giuse Trần Văn Hưng DCCT Hà Nội chủ sự cùng đồng tế với Ngài quý Cha trong tu viện DCCT, thầy Phó Tế và đông đảo anh chị em ca viên và anh chị em không thuộc ca viên tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị em trong ca đoàn Cecilia biết noi gương chị Thánh để phụng sự Chúa qua lời ca tiếng hát hầu đem lại lợi ích thiêng liêng cho giáo hội.

Trong bài giảng Thầy Phó Tế Giuse Lê Thiện Tâm đã nêu bật mẫu gương, sự kiên vững trong đức tin qua đời sống chứng tá của Thánh nhân. Qua đó ngài hướng lòng Cộng Đoàn về ý nghĩa của Bài Tin Mừng, để Cộng Đoàn nhận ra điều Chúa muốn mời gọi mọi người cộng tác phục vụ Hội Thánh với những phận sự mà Chúa đã trao cho từng người.

Mừng lễ Thánh Cêcilia, Trinh nữ Tử đạo hôm nay là dịp để các ca viên noi gương đời sống thánh thiện của Thánh nữ, ý thức hơn về bổn phận của mình trong cộng đoàn giáo xứ và dấn thân phục vụ tốt hơn trong công việc của mình. Đặc biệt, mỗi người hãy dùng lời ca tiếng hát nhằm “tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân”.

Truyền Thông Thái Hà