Lễ giỗ tròn một năm cha Giuse Trần Quang Đăng, DCCT

Thái Hà (04.08.2016) – Gia đình và cộng đoàn DCCT Hà Nội đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Trần Quang Đăng, DCCT nhân tròn một năm cha cố Giuse qua đời.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 18 giờ 30, thứ Tư 03.08.2016 tại nhà thờ Thái Hà.

Cha Giuse Trần Quang Đăng sinh năm 1934 tại Hà Nội. Ngài đã gia nhập Đệ tử DCCT tại Tu viện DCCT Thái Hà, Hà Nội. Ngài khấn lần đầu trong DCCT năm 1954 và chịu chức linh mục năm 1959.

Cha Giuse Trần Quang Đăng được Chúa gọi về tại nhà Hưu Dưỡng DCCT Sài Gòn ngày 03.08.2015.

unnamed (1) unnamed (2) unnamed (3) unnamed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.