Thông báo – Lễ Mừng Ngân Khánh Giám Mục Của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Tổng Giám Mục Hà Nội

THÔNG BÁO

Lễ Mừng Ngân Khánh Giám Mục Của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Tổng Giám Mục Hà Nội

(03.12.1991 – 03.12.2016)

Văn Phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin trân trọng thông báohy-nhon

chương trình mừng Ngân Khánh Giám Mục của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội như sau:

Hát Kinh Chiều trọng thể I – Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu ngày 02.12.2016 lúc 18:30 do Đức Hồng Y Phêrô chủ sự (18:00: dạo nhạc- cầu nguyện trong thinh lặng).

Lễ Thánh Phanxicô Xaviê – Tạ Ơn Ngân Khánh Giám Mục

Thứ Bảy ngày 03.12.2016 lúc 10:00 do Đức Hồng Y Phêrô chủ sự.

Xin kính mời quý cha và anh chị em tín hữu đến hiệp thông cầu nguyện và tạ ơn Chúa với Đức Hồng Y trong dịp hồng phúc và vui mừng này.

Trân trọng,

Văn phòng Tòa TGM Hà Nội

10996_ngan_khanh_gm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.