20 anh chị em lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo tại Thái Hà

Thái Hà (CN 16.01.2022) – 20 anh chị em Dự Tòng đã lãnh nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo để trở thành Kitô hữu trong thánh lễ lúc 09 giờ 00 sáng nay tại Thái Hà.

Thánh lễ do cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ sự và cử hành các Bí tích. Đồng tế với ngài, có cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng và cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ, phụ trách các khóa Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân tại Thái Hà.

Việc cử hành các Bí tích này là hành vi của Đức tin, sự chọn lựa của con tim và lý trí đã tìm hiểu chân lý mạc khải, sự quyết định của ý chí hoàn toàn tự do và lòng yêu mến muốn sống tư cách người con cái Thiên Chúa trong Giáo hội Công giáo.

Được biết những anh chị em gia nhập Đạo hôm nay đã trải qua thời gian học hỏi, tìm hiểu Đức tin Công giáo hơn 3 tháng tại nhà thờ Thái Hà. Sau ngày lễ lãnh nhận Bí tích hôm nay, các anh chị sẽ tiếp tục học phần Giáo lý Hôn nhân còn lại.

Bài Tin Mừng Chúa Nhật II TN C hôm nay, trình thuật phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện trong cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng. Đây là phép lạ được thực hiện trong khung cảnh của một tiệc cưới và có sự can thiệp của Mẹ Maria.

Đức Giêsu đã dự tiệc cưới ở Cana, Ngài muốn chia sẻ và bảo vệ niềm vui của con người. Đừng để Đức Giêsu đứng ngoài hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta nghe lời Ngài: “đổ đầy các chum rỗng”, chúng ta sẽ gặp được hạnh phúc vĩnh cửu.

Chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cho 20 anh chị em chúng ta được trung tín với đức tin mà mình lãnh nhận hôm nay và hằng biết hân hoan tạ ơn Chúa vì đã được làm con cái Chúa trong lòng Giáo Hội.

Truyền Thông Thái Hà