Thường huấn Linh mục trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2017

Thường huấn linh mục trẻ là trương trình mà Tổng Giáo Phận Hà Nội tổ chức hằng năm, dành cho các linh mục đã chịu chức từ một đến năm năm.

Việc đào tạo linh mục không kết thúc với việc Truyền Chức Thánh, nhưng là việc kéo dài suốt cuộc đời linh mục. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục. Công cuộc đào tạo linh mục càng trở nên cần thiết hơn đối với các linh mục trẻ trong bối cảnh có nhiều thay đổi nhanh chóng trên mọi lãnh vực.

Chương trình thường huấn linh mục trẻ của Tổng Giáo Phận Hà Nội năm nay được tổ chức tại Đà Lạt, kéo dài từ ngày 11 tới ngày 15/7/2017. Đồng hành cùng 33 linh mục trẻ đi thường huấn là Đức Hồng Y Phê-rô và cha Trưởng Ấn An-phong-xô.

Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục Phó giáo phận Đà Lạt, đã chia sẻ trong kỳ thường huấn lần này với chủ đề: Cử hành các bí tích Ki-tô giáo nhìn dưới khía cạnh giáo luật.

Điểm nhấn của kỳ thường huấn lần này là tính hiệp thông linh mục, được thể hiện qua việc các linh mục dành thời gian để cùng nhau học hỏi về đức tin, về công việc mục vụ và quây quần bên nhau trong tình huynh đệ.

Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.