Thánh lễ tạ ơn kim khánh khấn Dòng của cha Bề trên Tu viện DCCT Huế

Sáng nay, 01.09, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế đã chủ sự thánh lễ đồng tế tạ ơn Kim khánh khấn Dòng cho cha Phêrô Nguyễn Quang Duy, Bề trên Tu viện DCCT tại Huế.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 8 giờ 00 tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế.

Đồng tế với Đức Tổng Giuse có cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt nam, các linh mục Giáo phận, anh em trong Dòng, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân.

Cha Phêrô Nguyễn Quang Duy sinh năm năm 1944 tại Huế. Ngài khấn lần đầu trong DCCT năm 1967 và lãnh sứ vụ linh mục năm 1975. Trước khi ngài nhận nhiệm vụ làm Bề trên DCCT tại Huế ngài đã làm Bề trên DCCT Sài Gòn.

Hình ảnh: FB Văn Hoài Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.