286 năm ngày thành lập Dòng Chúa Cứu Thế

Thánh Đường Latêranô tại Rôma được Đức Giáo Hoàng Sylvester cung hiến ngày 9 tháng 01 năm 324 mang tước hiệu là s Cung Thánh đường Chúa Cứu Thế.

Latêranô là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàngHội Thánh mừng Lễ kỷ niệm cung hiến Thánh đường này để dâng lời tạ ơn Chúa sau hơn ba thế kỷ Đạo Chúa bị bách hại khốc liệt, nhưng vẫn trường tồn cho đến nay, nhờ sự quan phòng lo liệu của Chúa, đồng thời trở thành Mẹ của các ngôi thánh đường trên thế giới, biểu tượng cho Hội Thánh – Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô.

Hôm nay cũng kỷ niệm 286 năm ngày Thánh Anphongsô thành lập Dòng Chúa Cứu Thế (1732 – 2018). Hội dòng mang Danh Chúa Cứu Thế như được sinh ra bởi thánh ý Thiên Chúa, nhờ Thần Khí trong lòng Mẹ Hội Thánh, để tận hiến chính mình cho lệnh truyền của Chúa là, ra đi rao giảng Tin mừng ơn Cứu Chuộc cho những người nghèo.

Từ những kinh nghiệm thần bí và cảm thức sâu thẳm về cơn đói khát thiêng liêng của người nghèo, Thánh Anphongsô đã muốn Dòng Chúa Cứu Thế được sinh ra vì người nghèo, và hiện diện để đáp ứng những nhu cầu của người nghèo, và là người nghèo bị bỏ rơi hơn cả” (Communicanda 2). Đó là quyết định độc đáo, như cách hiểu hôm nay, thánh Anphongsô không “nỗ lực mang người nghèo về với Giáo Hội. Nhưng thay vào đó, ngài mang Giáo Hội đến với những ai đang bị bỏ rơi.”Khi chiêm ngưỡng Thánh Đường Lateranô, Thánh Anphongsô muốn các Tu sỹ Thừa sai của Hội Dòng trở nên những viên đá sống động trong nhiệt huyết hăng say loan báo Tin Mừng, để Chúa Ki tô xây dựng nên ngôi đền thờ đẹp ý Chúa Cha, đồng thời ngài muốn các tu sỹ Dòng Chúa Cứu Thế biết đồng hóa mình như Đức Kitô, trở nên ngôi đền thờ ở giữa những người nghèo, để người nghèo được gặp gỡ chính Chúa, Đấng Cứu Chuộc họ, được Chúa dạy dỗ hướng dẫn và nuôi sống mình bằng những hoa trái của Ơn Cứu Chuộc là những ơn lành trong các bí tích.Chọn lựa người nghèo, đặc biệt là người nghèo bị bỏ rơi hơn cả là chọn lựa căn bản của thánh Anphongsô khi thành lập Dòng. Điều này nằm trong căn tính của mỗi tu sỹ thừa sai DCCT, vì DCCT được sinh ra vì ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô cho người nghèo khó, là những ai bị bỏ rơi hơn cả.

Nếu có ai không còn chọn lựa người nghèo bị bỏ rơi nhất vì lợi ích ơn cứu độ của họ thì, người ấy không phải tu sỹ DCCT. Thánh Anphongsô viết: “Hãy trợ giúp các linh hồn, đặc biệt là người nghèo, người thôn quê và người bị bỏ rơi nhất. Hãy nhớ rằng Chúa sai chúng ta đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo trong thời đại hôm nay của chúng ta. Hãy khắc điều này thật sâu vào tâm khảm anh em, và tìm kiếm Chúa giữa những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả, nếu anh em muốn làm hài lòng Chúa Giêsu Kitô…”

Mừng sinh nhật Dòng Chúa Cứu Thế hôm nay, các sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế như được hâm nóng bầu nhiệt huyết thừa sai qua Hiến pháp số 20: “Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phải mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng bởi đức mến và chăm lo việc cầu nguyện trong chí hướng làm tông đồ, làm môn đệ đích thực của Thánh Anphongsô.”

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.