3 bài giảng của cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong trong dịp tĩnh tâm Mùa Vọng 2018 tại Sài Gòn

Thái Hà – Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT Hà Nội đã giảng 3 ngày tĩnh tâm Mùa Vọng tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, Quận 3) từ ngày 17-19.12.2018. Dịp tĩnh tâm này dành cho các bạn trẻ trong thánh lễ lúc 18 giờ 00. Dựa vào nội dung bài giảng trong từng ngày tĩnh tâm, chúng tôi đặt chủ đề cho ba ngày như sau:

Ngày thứ nhất: Chúng ta cần biết mình là ai!

Ngày thứ hai: Chúng ta phải làm gì?

Ngày thứ ba: Cùng đất nước sống Mùa Vọng

Mời quý vị và các bạn theo dõi các bài giảng của cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong

Chúng ta cần biết mình là ai? – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong – giảng tĩnh tâm MV – ngày 1

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong – tĩnh tâm ngày 2

HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC SỐNG MÙA VỌNG – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT – Ngày 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.