Video 3 bài giảng tĩnh tâm của cha Anre Nguyễn Ngọc Dũng, DCCT

Thái Hà (10.04.2017) – Để chuẩn bị tâm hồn đón Đại Lễ Chúa Phục Sinh, tại nhà thờ Thái Hà đã có những ngày tĩnh tâm dành cho các giới.

Ba ngày tĩnh tâm dành cho người lớn kết thúc vào tối thứ Bảy, 08.04 để bước vào Tuần Thánh. Cha hướng dẫn Anre Nguyễn Ngọc Dũng, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Mỹ Thuận, Vĩnh Long.

Mời quý vị theo dõi:

NGÀY THỨ NHẤT:

NGÀY THỨ HAI:

NGÀY THỨ BA:

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH TẠI THÁI HÀ

Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.