3 thầy DCCT người Việt chị chức Phó tế tại Pháp

Thầy Phó tế Phanxico Assidi Lê Thanh An trong ngày chi chức

 

Dịp này Dòng Chúa Cứu Thế tại Pháp sẽ phong chức Phó tế cho 3 thầy người Việt Nam.

Thầy Phanxicô Assidi Lê Thanh An và Giuse Nguyễn Đức Hạnh đã được truyền chức phó tế vào Chúa Nhật 10-12-2017.

Thầy Thanh An chịu chức Phó tế tại cộng đoàn DCCT Notre-Dame des Trois-Epis, giáo phận Strasbourg, bởi Đức cha Jean-Paul MATHIEU.

Thầy Đức Hạnh được truyền chức phó tế tại nhà thờ sainte Cécile, giáo phận saint Denis, bởi Đức cha Pascal DELANNOY giám mục giáo phận.

Thầy Giuse Nguyễn Đức Hạnh

Chúa Nhật tới đây, 17.12.12.2017 thầy Giuse Phạm Thanh Hân sẽ được truyền chức Phó Tế tại tại nhà thờ saint Jean-Baptiste de Chabeuil, giáo phận Valence, bởi Đức cha Pierre-Yves MICHEL giám mục giáo phận.

Các thầy Thanh An, Đức Hạnh và Thanh Hân vốn thuộc tỉnh DCCT Việt Nam và khấn Dòng lần đầu vào năm 2010 tại Sài Gòn.

Sau khi khấn lần đầu trong Dòng, quý thầy được các vị Bề trên gửi sang Pháp học tập. Quý thầy đã nhập tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Pháp để phục vụ tại đây.

Hình ảnh: FB Doduc Kien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.