30.11.2019: Kỷ niệm 94 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cử hành tuần Đại Phúc tại giáo xứ Phước Bình, giáo phận Bà Rịa, 17-23/11/2019

Kể từ ngày khởi đầu tại Việt Nam, 30.11.1925 đến nay, Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) hiện có 357 thành viên có lời khấn, trong đó có 241 linh mục, 6 phó tế chuyển tiếp, 30 tu sĩ chuẩn bị tiến chức đã khấn trọn đời, 59 tu sĩ đang được đào tạo để làm linh mục đã tuyên khấn tạm. 18 thầy trợ sĩ vĩnh khấn, 3 thầy trợ sĩ khấn tạm. DCCT đang hiện diện và hoạt động từ Bắc chí Nam, ở hầu hết các giáo-phận ở cả ba Giáo-tỉnh.

Ngoài ra, các thành viên DCCT Việt Nam cũng đang thực hiện sứ mạng của Nhà-dòng ở nhiều nước trên tyế giới như Angola, Myanmar, China, Đài Loan, Laos, Philippines, Australia, Pháp, Canada, Hoa Kỳ, Roma, …

DCCT tại Việt Nam cũng đã tiễn đưa 193 tu sĩ và linh mục về với Chúa, hợp đoàn với Đức Mẹ hằng Cứu Giúp và thánh tổ Anphongsô.

Lý do DCCT có mặt ở Việt Nam có thể tóm tắt như sau:

Năm 1923, Tòa thánh Vatican gởi Đức cha Herri Lécroart, SJ, Giám mục Hoa Lục sang kinh lược Đông Dương. Sau những nhận xét tốt, vị đại diện nhận xét: “Đông Dương có nhu cầu phát triển hơn về đạo đức và hiểu biết sâu xa hơn”, sau đó đề nghị bộ Phúc-âm-hóa các dân tộc gởi Dòng tu chuyên lo giảng cấm phòng, tĩnh tâm, đại phúc đến Việt Nam.

Khi ấy, vị Tổng trưởng bộ Phúc-âm-hóa các dân tộc là Đức hồng y Guillaume Van Rossum, CSsR, một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Nên ngài đã liên lạc và hỏi ý kiến cha Bề-trên-cả DCCT là cha Patrick Murray. Cha Bề-trên-cả nhận lời và giao việc này cho Tỉnh-dòng thánh Anna ở Beaupré, Québec, Canada.

Cha Giám-tỉnh Thomas Pintal của tỉnh thánh Anna sau khi họp Hội đồng tỉnh đã gởi thư vào ngày 19.11.1924 về Trung-ương Dòng ở Rôma xác nhận sẽ thi hành sứ vụ tại Đông Dương.

Cha Eugène Larouche – khi ấy đang là phó giám đốc đào tạo ơn gọi DCCT cho Tỉnh-dòng thánh Anna – đã viết thỉnh-nguyện-thư gởi cha Giám-tỉnh Thomas xin đi Đông Dương, trong đó có đoạn viết:

“Tôi đã tiếp tục cầu nguyện, suy nghĩ cẩn thận và tìm hiểu công việc phải làm nơi đó cũng như những khó khăn liên hệ. Tôi thấy tôi vẫn hướng về điều này, và hôm nay, tôi xin đặt mình hoàn toàn dưới quyền của cha cho việc truyền giáo tại Đông Dương. Nếu cha tuyển chọn, tôi coi như đây là một ân huệ lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Ngày 30.11.1925, bà vị thừa sai DCCT đầu tiên đến Huế là cha Hubert Cousineau, Bề-trên, cha Eugène Larouche và thầy Barnabé.

Lm. An Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.