Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên: Quyền bính để phục vụ

Thái Hà (23.09.2018) – Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”. (Mc 9,30-37)

Ảnh minh họa (Google)

Trong gia đình, cha mẹ có vai trò quan trọng và là người điều khiển gia đình. Nhưng chính cha mẹ lại phục vụ nhiều nhất. Cha lao động vất vả, ẹ cực nhọc chăm sóc con thơ. Nhìn bề ngoài, cha mẹ không khác người giúp việc, nhưng cha mẹ cai quản gia đình trong khi chăm nom, phục vụ con cái thơ dại. Cha mẹ đã dùng quyền làm cha mẹ để yêu thương, phục vụ.

Nhiều khi đối với con người, quyền bính có nghĩa là chiếm hữu, quyền hành, thống trị, thành công. Bởi chưng, giữa cảnh đời tranh đua xu nịnh, quyền bính là phương tiện hữu hiệu để ra lệnh, chỉ đạo, cai trị, lấn át người dưới và trục lợi cho bản thân.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ về ý nghĩa căn cốt của quyền bính, “quyền bính là để phục vụ”. Ở đây, Đức Giêsu không đưa ra xu hướng loại trừ quyền bính. Quyền bính tự nó là tốt và cần thiết cho sự phát triển an sinh xã hội. Vấn đề là ở cách sử dụng và mục đích mà người nắm quyền muốn nhắm tới. Đức Giêsu đưa ra một phương cách hành quyền để giúp các môn đệ tránh những cám dỗ mà quyền bính có thể mang lại: “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Bước theo Đức Kitô, chúng ta cùng nhau phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn và yêu thương. Chúng ta hãy bước theo Người, Đấng đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ, yêu thương đến cùng và sẵn sàng chịu chết trên cây thập giá vì sự sống của nhân loại, để học bài học phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho những người đang hướng dẫn chúng con được khôn ngoan, bác ái, từ tâm, hiền lành và dạt dào hồng ân Chúa. Để các Ngài dẫn dắt đoàn chiên Chúa được luôn bình an và thăng tiến như ý Chúa muốn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.