39 nữ tu dòng Mến Thánh Giá tuyên khấn tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

39 nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã tuyên khấn trong thánh lễ vào sáng nay, thứ Năm, 01.08.2919 tại Nhà Thờ Chính Tòa Tổng Giáo phận Hà Nội.

Thánh lễ do Đức tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế. Cùng đồng tế với Đức TGM Giuse có sự hiện diện của Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh, cha Tổng đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng, cùng quý cha trong và ngoài giáo phận.

Trong số 39 nữ tu tuyên khấn, có 21 nữ thu khấn lần đầu và 18 nữ tu khấn trọn.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức TGM Giuse đã ngỏ lời với các ứng sinh “Lời khấn của chị em thân thưa lên với Chúa, có sự chứng kiến của cộng đoàn tuy thật nhẹ nhàng và đầy tính văn chương, nhưng việc thực hiện lời khấn là một hành trình thật gian nan.”, từ đó Đức TGM cũng mời gọi cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho các khấn sinh để chị em biết trở nên muối, nên ánh sáng cho trần gian như lời Chúa đã mời gọi trong Thánh lễ hôm nay.

Được biết, độ tuổi trung bình của các nữ tu khấn tạm hôm nay là 27, khấn trọn từ 32-35. Các nữ tu đã trải qua thời gian đào tạo chính thức của hội dòng với 1 năm Thanh tuyển, 1 năm Tiền Tập và 2 năm nhà Tập đối với các khấn sinh khấn tạm, và 6 năm Học viện đối với các nữ tu khấn trọn.

Tổng hợp tin và hình ảnh từ tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.