4 vị tử đạo El Salvador sẽ được phong chân phước vào ngày 22/1/2022

Cha Rutilio Grande và các bạn tử đạo El Salvador sẽ được phong chân phước ngày 22/1/2022

Chiều thứ Bảy ngày 22/1/2022, tại Quảng trường Đấng Cứu Độ Thế giới, phía trước Nhà thờ chính tòa San Salvador, Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chavez, Giám mục Phụ tá của San Salvador, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế thánh lễ phong chân phước cho cha Rutilio Grande, Dòng Tên, hai giáo dân Manuel Solórzano và Nelson Rutilio Lemus Chávez, và cha Cosme Spessotto, Dòng Phanxicô.

Cha Rutilio Grande sinh ngày 5/7/1928 tại El Paisnal. Cha là linh mục quản xứ ở thành phố Aguilares. Ngày 12/3/1977, cha cùng với hai giáo dân Manuel Solórzano, 72 tuổi và Nelson Rutilio Lemus Chavez, 15 tuổi đi trên một chiếc xe jeep đến El Paisnal, nơi cha sẽ dâng Thánh lễ, nhưng trên đường họ đã bị chặn lại và bị bắn chết bởi đội cảm tử quân Salvador.

Còn nhà truyền giáo Dòng Phanxicô người Ý, cha Cosma Spessotto, sinh tại Mansué năm 1923. Ngài đến truyền giáo tại El Salvador từ năm 1950 và đã bị bắn chết bởi những kẻ lạ mặt ở San Juan Nonualco vào ngày 14/6/1980, khi đang cầu nguyện tại bàn thờ trước khi cử hành Thánh Lễ.

Dự kiến sẽ có 25 Giám mục và 600 linh mục đồng tế trong Thánh lễ, với sự tham dự của khoảng 5.000 người đại diện cho tất cả các giáo xứ. Những người tham dự sẽ tuân thủ các biện pháp an toàn y tế và giãn cách. Thánh lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Công giáo TVCa, và tại mỗi giáo xứ sẽ có màn hình lớn.

Những chứng nhân của một Giáo hội cảm thông và thương xót

Hội đồng Giám mục El Salvador (CEDES) đã công bố một số tài liệu để chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho việc tuyên phong Chân Phước. Các ngài viết: “Các vị tử đạo của chúng ta là những chứng nhân đáng tin cậy của một Giáo hội đi ra, một Giáo hội cảm thông và thương xót, một Giáo hội loan báo Nước Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm”, do đó tất cả những người được rửa tội đều được khuyến khích trở thành “những vị tử đạo”, nghĩa là “các chứng nhân”của Chúa Giêsu Kitô trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống và là những người xây dựng Nước Thiên Chúa, cũng như các vị chân phước tử đạo. (Fides 17/01/2022)

Hồng Thủy – Vatican News