400 Tu sĩ tham dự đại hội tu sĩ TGP Hà Nội lần thứ III

Thái Hà (28.11.2020) – Khoảng 400 tu sĩ của 31 dòng tu, tu hội đang hiện diện trong Tổng Giáo phận Hà Nội đã tham gia ngày đại hội thường niên diễn ra tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà vào sáng hôm nay, thứ Bảy, 28.11.2020.

Đại hội tu sĩ hôm nay là lần thứ ba được tổ chức kể từ khi Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Đại hội lấy chủ đề: “Các liên hệ hỗ tương giữa giám mục và tu sĩ trong Hội thánh”. Chủ đề của đại hội chính là tên của Huấn thị được Bộ các Dòng Tu và Tu Hội Đời, nay là Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ đưa ra vào năm 1978.

Lúc 8 giờ 30, cha Antôn Nguyễn Văn Thắng, Tổng đại diện Tổng giáo phận Hà Nội cũng là trưởng Ban tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội chia sẻ với các tu sĩ chủ đề chính của Đại hội: “Các liên hệ hỗ tương giữa giám mục và tu sĩ trong Hội thánh”. Khi chi sẻ chủ đề này, cha Antôn nhấn mạnh đến nội dung Huấn thị mà Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ đưa ra để làm sao dung hòa được giữa một đàng các giám mục muốn các dòng tu, các tu hội đang hoạt động trong giáo phận phải tuân theo một kế hoạch mục vụ chung cho toàn giáo phận, với nguy cơ là không đếm xỉa tới những đặc sủng khác biệt của các dòng tu, tu hội. Cũng như đối lại, các dòng tu, tu hội muốn bảo vệ đặc sủng của mình kể cả trong lãnh vực hoạt động tông đồ, với nguy cơ là không cần biết gì tới những kế hoạch mục vụ của Giáo hội địa phương.

Lúc 9 giờ 15, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã có giờ giáo huấn dành cho các tu sĩ. Đức Tổng Giuse nhấn mạnh đến chiều kích hiệp thông của các tu sĩ đối với Chúa và đối với nhau, nhất là sự hiệp thông của các dòng tu, tu hội với Tổng giáo phận. Hiệp thông cũng là chủ đề được chọn cho năm mục vụ 2021 của Tổng giáo phận Hà Nội.

Đức Tổng Giuse cho biết: Mối tương giao giữa Giám mục Giáo phận với các tu sĩ không phải là mối tương giao cá nhân giám mục mà là mối tương giao giữa gia đình giáo phận với các tu sĩ. Mối tương giao làm nên sức sống của đời tu, của Giáo hội.

Trong phần giáo huấn, Đức tổng còn hướng dẫn các dòng tu để ý đến một số những vấn đề mục vụ, sao cho phù hợp với chỉ dẫn của Giáo hội và sự thống nhất trong Giáo phận với cộng đoàn các dòng tu, tu hội như việc các nữ tu làm thừa tác viên cho rước lễ, việc các hội dòng muốn hiện diện trong Tổng giáo phận…

Đức Tổng Giuse cũng giới thiệu Ban điều hành mới liên tu sĩ của Tổng giáo phận Hà Nội, năm 2020 – 2024: Trưởng ban: Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, DCCT; Thư ký: cha Giuse Vũ Đức Phán, Dòng Thừa Sai Đức Tin; Phó Ban thứ nhất: sơ Maria Phạm Thị Thu Trang, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, Phó Ban thứ hai: Cha Giuse Nguyễn Văn Tuy, Dòng Đaminh; Thủ quỹ: sơ Maria Tạ Thị Sen, Dòng Phaolô Hà Nội.

Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 10 giờ 00. Đức Tổng Giuse dâng lễ Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thờ.

Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Giuse mời gọi các tu sĩ ngước nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria để bắt chước Mẹ dâng cuộc đời, trọn con người của mình cho Thiên Chúa để thuộc trọn về Chúa. Đời sống thánh hiến chỉ trọn niềm vui khi mình xác định mình dâng hiến cho ai, để làm gì, nếu không mình dễ lạc đường.

Sau thánh lễ, Đức Tổng Giuse và các tu sĩ nam nữ tham dự Đại hội đã có bữa ăn trưa trong niềm vui của tình hiệp thông tại khu vực tầng trệt nhà mục vụ Giáo xứ Thái Hà.

Truyền Thông Thái Hà