45 người ghi danh dự tòng tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Sáng Chúa Nhật I Mùa Chay, ngày 5 tháng 3 năm 2017, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, trong ngày Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận của giáo xứ, Đức Hồng Y Phê-rô đã cử hành nghi thức ghi danh và tuyển chọn 45 anh chị em dự tòng.

Nghi thức ghi danh được cử hành trong Thánh lễ trọng thể vào lúc 9 giờ 00.

Khi các thỉnh nhân đã ghi danh xong, Đức Hồng Y đã chính thức tuyển chọn tất cả 45 anh chị em vào số những người dự tòng.

Theo thông lệ thì các dự tòng này chưa được tham dự vào phần Phụng vụ Thánh Thể tiếp theo. Nhưng hôm nay Đức Hồng Y đã để anh chị em được tiếp tục tham dự, mặc dù sự hiệp thông của anh chị em chưa được tròn đầy.

Sau việc ghi danh hôm nay, các anh chị em dự tòng sẽ tiếp tục trải qua các nghi lễ khảo hạch và trao kinh tại các giáo xứ vào các Chúa Nhật tiếp theo của Mùa Chay. Họ sẽ lãnh nhận các bí tích Khai tâm Kitô giáo vào đêm vọng Phục sinh.

Trong số 45 anh chị em ghi danh dự tòng có 13 anh chị đang theo học lớp dự tòng tại nhà Thái Hà.

32422461314_e4cae7a3bb_b ghi_danh_1 ghi_danh_2 ghi_danh_3 ghi_danh_5 ghi_danh_6

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.