Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên: Chúa luôn cho ta điều tốt nhất

Thái Hà (10.10.2019) –  Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt, phương chi Cha trên tời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ? (Lc 11,5-13)

(ảnh internet)

Một ông lão mù thường cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa thấy điều này tốt cho con thì xin cho con được…”. Một lần nọ ông xin cho mình được sáng mắt và ông đã được toại nguyện. Nhưng ông sực nhớ ra mình chưa nói: “nếu Chúa thấy tốt cho con”. Ông liền quay lại nhà thờ và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa thấy tốt cho con thì Chúa hãy cho con sáng mắt”. Tức thì mắt ông mù lòa trở lại, và ông hiểu rằng được sáng mắt không thực sự tốt cho mình.

Lời dạy của Đức Giêsu khiến chúng ta yên tâm, tin tưởng. Lời đó nhắc nhó chúng ta phải cầu nguyện và sẽ được nhậm lời. Thiên Chúa không phải là ông vua hà khắc, cũng không chỉ là người bạn thân, song còn hơn thế nữa. Người chính là Cha của chúng ta, một người Cha luôn nhậm lời con cái cầu xin.

Tuy nhiên, cũng như cha mẹ không bao giờ cho con cái điều nguy hiểm, Thiên Chúa không ban điều gì có hại cho chúng ta. Người biết những gì tốt nhất và sẽ ban cho mỗi chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban điều Chúa thấy là tốt nhất cho chúng con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.