5 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tham gia nhóm tình nguyện đợt 2 phục vụ bệnh nhân Covid

Cha Giuse Đỗ Đình Tư, Giám đốc Học viện DCCT (thứ ba từ phải qua) cùng 5 thầy lên đường phục vụ bệnh nhân Covid-19 theo lời mời gọi của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng

Sáng ngày 11.08.2021, 5 thầy Học Viện Thánh Anphongsô – Dòng Chúa Cứu Thế lên đường tham gia nhóm tu sĩ tình nguyện đợt 2, phục vụ những người nhiễm Sars-Cov2, theo lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và Văn phòng Tu sĩ của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Trong đợt 2 này, có tất cả 62 tu sĩ nam nữ thuộc 19 hội dòng, 17 dòng nữ và 2 dòng nam tham gia phục vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 16, và Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Sài Gòn.

Cùng với 4 thầy đang tham gia nhóm tu sĩ làm tình nguyện đợt một của Tổng giáo phận Sài Gòn trong số 206 tu sĩ lên đường phục vụ những bệnh nhân nhiễm Covid vào ngày 22.7 vừa qua, hiện Học viện Thánh Anphongsô có 9 thầy tham gia công việc này.

Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện, cho quý tu sĩ nam nữ luôn vững mạnh trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, bừng cháy lòng nhiệt thành trên con đường phục vụ tha nhân, hầu trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới còn đang mang đầy thương tích hôm nay.

Matthêu Nguyễn Văn Bình, C.Ss.R.