Đức Hồng Y Josept Tobin truyền chức linh mục cho một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế người Việt tại Mỹ

Vào lúc 10 giờ, Chúa Nhật ngày 04 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Joseph Tobin đã truyền chức linh mục cho Thầy Phó tế Huy Vu tại nhà thờ Thánh Anphongsô tại Brooklyn, New York do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc.

Vị chủ phong, Đức Hồng Y Joseph Tobin là nguyên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế. Hiện ngài đang là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Newark thuộc bang New Jersey nước Mỹ.

Tân linh mục Huy Vu có cha mẹ là người gốc Việt đang sinh sống tại Mỹ.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thánh lễ hạn chế số lượng người tham dự. Chỉ có 250 người là thân nhân, bạn bè của tiến chức hiện diện trong thánh lễ.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

North American Conference of Redemptorists