Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên mừng ba trong một

Khung cảnh trong Thánh Lễ tại Trung Tâm Loan Báo Tin Mừng Pleikly, Gia Lai

Nếu như ngày hôm nay là ngày thứ Hai đầu tuần tuần 28 Thường Niên và là ngày bình thường như bao ngày khác trong tuần nhưng với Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên lại là một ngày đặc biệt. Hôm nay, Cộng Đoàn DCCT Tây Nguyên cùng với nhiều giáo dân thừa sai ở nhiều nơi về Trung Tâm Loan Báo Tin Mừng Pleikly để tạ ơn Chúa.

Với hồng ân 51 năm ghi dấu ngày hiện diện trên mảnh đất Tây Nguyên.

Với dịp mừng vị Thánh đặc biệt mang tên Giêrađô của Dòng Chúa Cứu Thế

Với dịp khai giảng khóa học Giáo Dân Thừa Sai (đào tạo anh chị em giáo dân Thừa Sai đi loan báo Tin Mừng).

Và với biết bao nhiêu ơn lành khác mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cách đặccộng đ biệt cộng đoàn DCCT Tây Nguyên thì việc tạ ơn Chúa là điều chính đáng và phải đạo. Hơn nữa, việc tạ ơn Chúa những dịp như thế này như nhắc nhớ nhau rằng tất cả những gì mà DCCT có được như ngày hôm nay là do ân sủng của Thiên Chúa trao ban cho Thánh Tổ Anphongso, các Thánh trong Dòng và tu sĩ của Dòng.

Quý cha cử hành nghi thức sai đi cho những anh chị em trong khóa học Giáo Dân Thừa Sai

9 g 00, Thánh Lễ tạ ơn ghi dấu những ngày hồng ân được bắt đầu. Tiếng cồng chiên âm hưởng dân tộc Jrai được cất lên cùng với ca đoàn để đón đoàn đồng tế.

Cha Giuse Trần Sĩ Tín – một trong những vị đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên – chủ tế Thánh Lễ sáng hôm nay. Cùng với Cha Giuse có Cha Marco Bùi Duy Chiến – bề trên cộng đoàn DCCT Tây Nguyên, cha bề trên vùng Pleikly – Phêrô Phan Công Trường, cha bề trên vùng Cheo Reo – Batolomeo Nguyễn Đức Thịnh và quý Cha quý Thầy đang phục vụ tại Tây Nguyên. Cộng đoàn dân Chúa có quý tu sĩ nam nữ đang phục vụ các cộng đoàn, giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa Pleikly và nhiều nơi khác nữa.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha Giuse mời cộng đoàn cùng hiệp ý với anh em vùng Tây Nguyên tạ ơn Chúa. Cha cũng nói về ý nghĩa tạ ơn 51 năm hiện diện và phụng vụ Thánh Lễ hôm nay là  Lễ kính Thánh Giêrađô.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Trương Văn Minh – Cha Xứ giáo xứ Phú Nhơn mời cộng đoàn cùng nhìn về gương sáng đời sống đạo đức của Thánh Giêrađô.

Tiếp theo đó, Cha Giue mời cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa với biết bao nhiêu hồng ân trong chặng đường dài 51 năm hiện diện trên vùng đất Tây Nguyên.

Và sau cùng, Cha Giuse nói về ý nghĩa của anh chị em giáo dân thừa sai.

Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Cha Chủ tế làm khép khăn Thánh Giêrađô và bánh Giêrađô.

Những ai thân quen với Dòng Chúa Cứu Thế đều biết ý nghĩa của khăn Thánh Giêrađô. Thánh Giêrađô vẫn làm phép lạ cho những ai tin mến và chạy đến cầu khẩn Ngài.

Sau việc làm phép, quý Cha cùng đặt tay câu nguyện cho những anh chị em được chọn trong nhóm Thừa Sai Giáo Dân của Dòng Chúa Cứu Thế.

Sau khi cộng đoàn nói lời tạ ơn Chúa vì Thánh Lễ đã hết thì Cha Giuse cầu nguyện cho những phụ nữ đang mang thai. Kèm theo lời cầu nguyện đó, Cha Giuse trao khăn Thánh Giêrađô cho những ai cần đến. Cùng lúc đó, những chiếc bánh Thánh Giêrađô được trao đến tận tay từng người tham dự Thánh Lễ hôm nay.

Dĩ nhiên cuộc vui, sự kiện, Thánh Lễ nào cũng đến phần kết thúc và chia tay. Thánh Lễ đã hết chúng con ra về … Và, Thánh Lễ tạ ơn hôm nay kết thúc, chúng con cũng ra về và cũng mở ra cho mỗi giáo dân thừa sai, đặc biệt tu sĩ linh mục Dòng Chúa Cứu Thế vùng Tây Nguyên sứ vụ loan báo Tin Mừng theo cung cách mới nhưng không bỏ đi cái cũ để phù hợp với nhịp sống của ngày hôm nay.

Vẫn luôn tin và xác tín rằng mọi sự Thiên Chúa đã khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi tay Chúa nên Dòng Chúa Cứu Thế cứ trao vào tay Chúa tất cả. Dẫu rằng tương lai còn dài nhưng luôn tin rằng Chúa mãi mãi yêu thương Dòng Chúa Cứu Thế do Thánh Anphongso sáng lập từ ngày khởi sự cho đến ngày tận thế.

Thầy Nguyễn Văn Hoài, DCCT