Đau khổ năm mới

Vào đầu mỗi năm mới, người ta có cảm giác hy vọng. Chúng ta xem xét vị trí của chúng ta là những cá nhân trong cuộc sống riêng mình, vị trí mà chúng ta muốn trong thời gian một năm và cách chúng ta sẽ thực hiện để hoàn tất các quyết tâm mới này. Điều này có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống – chẳng hạn như sức khỏe, sở thích hoặc các mối quan hệ. Theo ý nghĩa nào đó, điều này cũng có thể xảy ra trong đời sống thiêng liêng: suy ngẫm về những khoảnh khắc ân sủng và yếu đuối trong năm qua, đánh giá các phản ứng của chúng ta đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, và cầu xin sự hướng dẫn trong năm mới.

Thánh TS Tôma Aquinô cho biết: “Đức cậy là nhân đức làm nền tảng cho chúng ta trong cõi đời đời, nhất là khi chúng ta bị những cơn bão của thế giới này quật ngã. Vì vậy, người ta nên giữ vững niềm hy vọng đó như một cái neo, vì Thiên Chúa muốn chiếc neo hy vọng của chúng ta được gắn chặt vào cái mà bây giờ bị che khuất khỏi mắt chúng ta.” (Bình luận về thư gởi giáo đoàn Do Thái) Được Thánh Thần linh hứng, tặng phẩm hy vọng nhắc nhở chúng ta về những lời nói và lời hứa của Chúa Giêsu Kitô, cho phép chúng ta tin những điều đó sẽ xảy ra.

Người ta dễ liên tưởng đến những khoảnh khắc thử thách trong năm cũ, khiến người ta khá bi quan hoặc chỉ lạc quan một chút về năm mới. Tuy nhiên, bằng cách nhận thức rằng mỗi người trong chúng ta đều được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô và sống lại các mầu nhiệm cuộc đời Ngài, chúng ta sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến như một cơ hội để đến gần Thiên Chúa hơn và được nên giống Ngài nhiều hơn. Đây là nơi hạnh phúc được tìm thấy: kết hợp với Thiên Chúa và hưởng sự sống đời đời của Chúa Con. Đường đi tuy gian nan và khó khăn, nhưng chúng ta hy vọng vào những lời hứa của Đấng Cứu Thế.

Chúa kêu gọi chúng ta mạnh dạn và can đảm, Ngài kêu gọi chúng ta từ tình trạng hâm hẩm và thiêu đốt chúng ta bằng lòng thiện hảo của Ngài. Chân phước Henry Suso viết: “Con tìm kiếm thần tính Ngài khắp nơi, nhưng Ngài cho con thấy con người của Ngài; con mong muốn sự ngọt ngào của Ngài, nhưng Ngài cho con niềm cay đắng; con muốn bú mớm, nhưng Ngài dạy con chiến đấu.”

Chúa đáp lại Chân phước Henry Suso: “Hãy tránh xa sự thất vọng và cùng Ta đi vào danh sách các hiệp sĩ kiên định. Sự nuông chiều không phù hợp với người tôi tớ khi vị lãnh chúa đang thực hành sự liều lĩnh như hiếu chiến. Ta sẽ mặc cho con áo giáp của Ta vì mọi đau khổ của Ta phải được con chịu đựng theo khả năng của con.”

Chúa ở với chúng ta như một chiến binh và chính cuộc sống của Ngài chảy trong huyết quản của chúng ta. Vì vậy, mặc dù khó khăn và thử thách chúng ta phải đối mặt trong năm mới, hãy chuẩn bị để chịu đựng và vượt qua chúng bằng cách làm mới lại niềm hy vọng của chúng ta nơi Ngài, để Ngài khuấy động lòng chúng ta trở nên mạnh dạn và nhiệt thành với Vương Quốc của Thiên Chúa.

VINCENT MARY BERNHARD, O.P.

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Tân Sửu – 2021

TỰ TÌNH THOMAS

[Thánh Tôma Aquinô, Tomás de Aquino, Thomas Aquinas, Thomas d’Aquin, 1225–1274]