Cáo phó và tiểu sử cha Phaolô Bùi Thông Giao, C.Ss.R

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:
CHA PHAOLÔ BÙI THÔNG GIAO (GIOANG), C.Ss.R

Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1937, tại Phủ Cam, Huế.

Khấn Lần đầu: 15.08.1960.

Lãnh sứ vụ Linh mục: 18.12.1965.

đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Sáu, 05.02.2021, tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 84 năm làm con Chúa trên dương thế, 61 năm sống lời khấn Dòng và 56 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 15g00 ngày thứ Sáu, 05.02.2021, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Di quan từ phòng khách Tu viện sang Nhà thờ và Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 8g30, thứ Bảy, 06.02.2021, tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3.

– Sau Thánh lễ, thi hài Cha Phaolô sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Cha Phaolô Bùi Thông Giao, C.Ss.R

RIP

TIỂU SỬ
CHA PHAOLÔ BÙI THÔNG GIAO (GIOANG), C.Ss.R
— *** —
CHA PHAOLÔ BÙI THÔNG GIAO, C.Ss.R

 

– Sinh ngày 18 tháng 12 năm 1937 ở Phủ Cam, Huế.

– Ngày 15.08.1960: Khấn lần đầu trong DCCT.

– Ngày 18.12.1965: Lãnh thừa tác vụ Linh mục.

– Từ năm 1968 đến năm 1972: Dạy học Đệ tử viện DCCT ở Thủ Đức.

– Từ năm 1972: Cha Phaolô làm thành viên Tu viện DCCT Sài Gòn.

Trong thời gian này, Cha Phaolô thi hành sứ vụ tông đồ với các chức vụ như: Phó xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đặc trách các Xóm giáo trong Giáo xứ, phụ trách hướng dẫn các giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phụ trách hoạt động tông đồ bác ái của Giáo xứ, dạy Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân cùng các việc mục vụ tông đồ khác

– Từ năm 2018 đến nay: Cha Phaolô nghỉ hưu.

Vào ngày thứ Sáu, 05.02.2021, Cha Phaolô đã được Chúa gọi về tại Tu viện DCCT Sài Gòn, sau 84 năm làm con Chúa trên dương thế, 61 năm sống lời khấn Dòng và 56 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh và Chân Phước trong Dòng, cùng với lời cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Phaolô sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.