Cáo phó: Ông cố Antôn Nguyễn Quyết Tiến, thân phụ cha Phêrô Nguyễn Lương Bằng, DCCT

Ông cố Antôn là thân phụ của cha Phêrô Nguyễn Lương Bằng, Dòng Chúa Cứu Thế; thầy Nguyễn Văn Công, Dòng Thương Khó Chúa Giêsu ; sơ Nguyễn Thị Kim, Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
__________***__________

Ông Cố Antôn Nguyễn Quyết Tiến

sinh ngày 13.06.1942 tại Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình, đã được Chúa gọi về lúc 19h15 ngày Chúa Nhật 14.03.2021.

Lễ tẩn liệm : Thứ Hai 15.03.2021.

Lễ an táng : 9h00 thứ Tư ngày 17.03.2021

tại nhà thờ Giáo xứ Tùng Thiện, Giáo phận Phát Diệm (Xã Kim Tân, Kim Sơn, Ninh Bình)

Kính xin quý vị cầu nguyện cho linh hồn ông cố Antôn sớm hưởng nhan thánh Chúa.