Vienna, Áo quốc: Lễ thánh Clement Mary Hofbauer tại Maria am Gestade

Cuối cùng ngày này đã đến … Sau hơn một năm mong đợi, chúng tôi đã có thể cử hành Lễ thánh Clement Mary Hofbauer. Kế hoạch năm trước đề ra rất nhiều hoạt động kỉ niệm cột mốc 200 năm ngày mất của thánh nhân, nhưng tất cả đã phải bị hủy bỏ vì dịch bệnh Covid. Thay vào đó, chúng tôi có rất nhiều hoạt động ở qui mô nhỏ hơn diễn ra ở Vienna.

Nhiều sự kiện đã được trang mạng của Trung Ương Dòng đưa tin. Để khép lại năm Thánh, chúng tôi đã mời Đức Hồng Y Schönborn đến tham dự và cử hành Thánh lễ với cộng đoàn.

Trong bài giảng, ngài nói về những câu hỏi hóc búa mà Hội Thánh cần đối diện trong những năm sắp tới sẽ được đặt ra vì cơn đại dịch. Thánh Clement Mary Hofbauer đã trải qua những thăng trầm của xã hội và chính trị, nhưng ngài biết tận dụng mọi cơ hội để qui tụ mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội lại với nhau, dẫn đến kết quả là giáo hội và xã hội ở Vienna được hồi sinh. “Chúng ta phụ thuộc vào nhau, và chúng ta cùng trải qua thời gian khó khăn của năm vừa qua.” Mối qua tâm mà chúng ta dành cho anh chị em mình sẽ là điểm quyết định việc chúng ta hồi phục lại từ con khủng hoảng như thế nào. Điều bận tâm không phải là: liệu nhà thờ có đông kín người trở lại hay không? Nhưng câu hỏi quan trọng được đặt ra là: “Tình trạng của mọi người như thế nào?”

Đức Hồng y cũng quả quyết rằng sau khủng hoảng Corona, chúng ta cũng sẽ có vai trò quan trọng để phục hồi lại đời sống đức tin và xã hội. Chúng ta sẽ thực hiện điều này bằng cách chia sẻ với nhau kinh nghiệm Đức Tin.

Thánh Clement Mary Hofbauer là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, ngài được coi như vị sáng lập thứ hai của Dòng vì đã có công mang Dòng ra khỏi nước Ý. Vienna là điểm đầu tiền được thành lập dòng cách chính thức sau khi thánh nhân qua đời năm 1820. Ngày 15/3/2020 đến 15/03/2021 là năm thánh kỷ niệm 200 năm ngày mất của thánh nhân.

Fr Dominic O’Toole CSsR, Chuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR