Thiếu nhi Thái Hà: Đi đàng Thánh Giá

Vào lúc 15h30, thứ Sáu ngày 02/04/2021, giáo xứ Thái Hà đã tổ chức đi đàng Thánh Giá (dành cho các em thiếu nhi và các cụ lớn tuổi) để các giúp các em và cộng đoàn để kết hợp với đời sống, cuộc khổ nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc Phục sinh của Chúa Giêsu.

Tham gia đi đàng Thánh Giá có cha Gioan Nguyễn Đức Phú ( cha tuyên úy Xứ đoàn), đại diện cho 12 tông đồ là các anh Huynh trưởng, dự trưởng của Xứ đoàn và đông đảo các em thiếu nhi, quý phụ huynh và cộng đoàn.

Vào lúc 16h45, Cha Gioan Nguyễn Đức Phú đã chủ sự nghi thức Suy tôn Thánh Giá. Nghi thức suy tôn Thánh Giá có đông đủ các em Thiếu Nhi, các anh chị Huynh trưởng, quý vị phụ huynh và đông đảo giáo dân tham dự.

Trong bài giảng, Cha Gioan đã giúp cộng đoàn hiểu rõ rằng chính Chúa Giêsu chính là hiến tế cao cả nhất và có giá trị cứu độ trần gian. Chúa Giêsu cũng chịu nhiều thử thách như chúng ta nhưng Ngài không phạm tội. Vậy mà Ngài đã vâng lời Chúa Cha đến nỗi bằng chịu đóng đinh trên cây Thập giá vì chuộc tội cho nhân loại, qua đó để chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và trở về với Ngài.

Sau nghi thức suy tôn Thánh Giá, quý Cha rước Thánh Giá Chúa Kitô từ phía cuối nhà thờ lên trên cung Thánh.

Nguyện xin Chúa nâng đỡ các em thiếu nhi cũng như mỗi người chúng ta trong mọi công việc, xin cho chúng ta ngày càng giống Chúa Giêsu hơn trong cung cách, trong nếp sống, trong cách đối xử với nhau. Amen.

– Ban Truyền Thông Xứ Đoàn TNTT Phêrô & Phaolô –