11 Tập sinh tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế

11 Tập sinh cùng với cha Giám Tập và Phó Giám Tập chụp hình tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Huế, trước khi di chuyển vào Sài Gòn tuyên khấn Dòng

Sáng nay, Thứ Tư, 30.06, 11 Tập Sinh đã tuyên khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự thánh lễ và nhận lời khấn của các Tập Sinh.

Theo dự định ban đầu, các Tập Sinh sau khi làm Nhà Tập tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Huế sẽ tuyên khấn trong thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế.

Dù vậy, do dịch bệnh phức tạp, các Tập Sinh được di chuyển vào Sài Gòn. Sau Thánh lễ tuyên khấn Dòng, quý thầy sẽ thuộc Cộng đoàn Học viện Dòng Chúa Cứu Thế (Học viện Thánh Anphongsô) tại Bình Quới, Thanh Đa, Bình Thạnh, Tp. HCM.

Trong số 11 thầy tân khấn, có hai thầy đã tìm hiểu Nhà Dòng từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, đó là thầy Phanxicô Xaviê Trần Hồng Kỳ và thầy Giuse Đỗ Văn Hoàng.

Xin quý vị hiệp ý tạ ơn với quý thầy và cầu nguyện cho quý thầy trong giai đoạn mới.

Photo by Ngô Phi

* Ảnh các thầy chụp khi còn ở nhà tập tại Huế