Thánh lễ cầu nguyện cho thân mẫu linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng, DCCT

Lúc 05 giờ 30, hôm nay, Thứ Tư, 30.06, tại nhà thờ Thái Hà, quý cha quý thầy trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và bà con giáo dân đã dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho bà cố Anna Nguyễn Thị Huệ.

Bà cố Anna Nguyễn Thị Huệ là thân mẫu của cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng. Bà cố được Chúa gọi về vào hôm thứ Hai, 28.06 vừa qua tại tư gia, thuộc Giáo xứ Vinh Châu, Giáo phận Bà Rịa, hưởng thọ 90 tuổi.

Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Phùng hiện là thành viên của Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Ngài đang phụ trách mảng Bảo vệ sự sống tại Thái Hà cũng như linh hướng cho một số nhóm, hội đoàn đạo đức khác.

Do dịch bệnh Covid, Cộng đoàn DCCT Hà Nội và bà con giáo dân tại Thái Hà không vào phúng viếng và tham dự thánh lễ an táng của bà cố Anna. Nhà Dòng và bà con giáo dân đã gửi lời phân ưu và cầu nguyện cho bà cố cũng như chia sẻ với cha Phanxicô X Nguyễn Kim Phùng và toàn thể gia đình.

Truyền Thông Thái Hà