Cáo phó và tiểu sử Cha Lêô Lê Trung Nghĩa, Dòng Chúa Cứu Thế

Chúa Giêsu nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Gia đình huyết tộc trân trọng kính báo:

CHA LÊÔ LÊ TRUNG NGHĨA, C.Ss.R

Sinh ngày 19 tháng 04 năm 1927

Tại Vĩnh Long

Khấn Lần đầu: 02.08.1949

Lãnh sứ vụ Linh mục: 11.07.1954

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12g20, thứ Năm, 15.07.2021, tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, sau 94 năm làm con Chúa trên dương thế, 72 năm khấn Dòng và 67 năm Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 19g00, 15.07.2021, tại nhà khách Tu viện DCCT Sài Gòn (Quận 3).

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6g00, 17.07.2021, tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Quận 3).

– Sau Thánh lễ, thi hài cha Lêô sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho linh hồn cha Lêô Lê Trung Nghĩa

mau hưởng Nhan Thánh Chúa và an nghỉ muôn đời.

RIP

…………

TIỂU SỬ CHA LÊÔ LÊ TRUNG NGHĨA, C.Ss.R

— *** —

CHA LÊÔ LÊ TRUNG NGHĨA, C.Ss.R

• Sinh ngày 19 tháng 04 năm 1927 tại Vĩnh Long.

• Năm 1942: Gia nhập Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế.

• Năm 1948: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội.

• Ngày 02.08.1949: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Hà Nội.

• Ngày 11.07.1954: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại DCCT Sài Gòn.

• Từ năm 1956 đến năm 1960: Dạy học tại Đệ tử Vũng Tàu.

• Từ năm 1961 đến năm 1963: Giảng đại phúc ở Sài Gòn và miền Tây.

• Từ năm 1964 đến năm 1968: Làm Quản Lý Tỉnh Dòng.

• Từ năm 1968 đến năm 1975: Bề Trên Tu viện DCCT Sài Gòn.

• Từ năm 1975 đến năm 1981: Bề Trên Giám Tỉnh.

• Từ năm 1976 đến năm 2000: Đặc trách xóm giáo 2, GX. Đức Mẹ HCG Sài Gòn.

• Từ năm 2003 đến nay: Nghỉ hưu tại Tu viện DCCT Sài Gòn.

Vào lúc 12g20, ngày 15 tháng 07 năm 2021, cha Lêô Lê Trung Nghĩa đã an nghỉ trong Chúa, sau 94 năm làm con Chúa trên dương thế, 72 năm khấn Dòng và 67 năm Linh mục.

Cuộc đời Cha Lêô là một hành trình dài đi theo Chúa Cứu Thế trong lòng nhiệt thành tông đồ, theo đặc sủng DCCT, cách riêng qua sứ vụ giảng Đại Phúc cho các giáo xứ. Cha cũng đã được anh em bầu chọn để lãnh đạo Nhà Dòng vào thời điểm đất nước trải qua nhiều thay đổi lớn. Nhờ ơn Chúa giúp, Cha đã chu toàn trách nhiệm Chúa đã trao. Cha cũng đã bày tỏ niềm ao ước và hy vọng cho sứ vụ của Nhà Dòng để mưu cầu lợi ích cho các linh hồn như sau:

“Khi tôi làm cha trẻ, tôi đi học giảng Đại Phúc với những Cha có nhiều kinh nghiệm như cha Laponte, cha Yến, cha Henri Lộc,… Có giai đoạn chúng tôi khó có thể đi giảng Đại Phúc nhiều nơi. Tôi hy vọng rồi cũng có ngày nào đó, anh em chúng tôi lại có thể đi giảng khắp nơi như trước.” Seek out the leprechaun’s gold in the enchanting slots o gold demo .

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Lêô Lê Trung Nghĩa sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.