Thông tin và hình ảnh nơi 4 thầy DCCT phục vụ bệnh nhân nhiễm Covid tại Sài Gòn

Bốn anh em: Phêrô Nguyễn Bảo Vinh, Giuse Cao Văn Hoàng, Giuse Lương Thanh Tùng, Phêrô Hoàng Văn Hậu hiện đang phục vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 12, Đường No 9-KV, Bình Khánh, Quận 2, TP. Thủ Đức.

Nhóm thiện nguyện tại đây gồm 35 tu sĩ Phật giáo lẫn Công giáo (21 nam và 15 nữ).

Các Tu sĩ Phật giáo có một sư và vài ni cô.

Các Tu sĩ Công giáo gồm có Dòng Con Đức Mẹ Người Nghèo, Dòng Mẹ Cứu Chuộc, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Lasan, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.

Bốn anh em Dòng Chúa Cứu Thế ở cùng phòng với một frère Lasan.

Hiện thời, các công việc vẫn chưa được giao cụ thể. Có lẽ, ngày mai, chúng con sẽ bắt đầu nhận việc chính thức.

* Một số hình ảnh được quý Thầy chụp gửi về *

Đồ dùng của mỗi Thầy đi phục vụ
Nơi 4 Thầy đang phục vụ
Chỗ ngủ của các Thầy đang phục vụ

Học Viện Thánh Anphongsô