Phụ tỉnh DCCT tại Manaus, Brazil tổ chức truyền chức linh mục sau Đại dịch Covid

Niềm vui như thể được nhân đôi Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Manaus khi mà vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, nhân dịp lễ Thánh Anphongsô Đấng sáng lập của Hội Dòng chúng ta, Phụ tỉnh đã tổ chức thánh lễ truyền chức linh mục cho hai thầy Phó tế Davi Miguel da Silva Plácido và Phó tế Robson Bezerra de Souza.

Đức Tổng Giám mục Leonardo Steiner của Tổng giáo phận Manaus đã chủ sự thánh lễ diễn ra tại Đền Đức Mẹ Aparecida ở Manaus.

Các cha đồng tế đến từ trong cũng ngoài Dòng, có cả Đức Giám mục Gutemberg Freire Régis, người đã coi sóc giáo phận Coari trong hơn 30 năm. Còn có các linh mục trong giáo phận, các chủng sinh, các ông bà cố, thân nhân, bạn bè và đông đảo anh chị em giáo dân cũng tham dự.

Cả hai tân linh mục mới đều đã hoàn thành chương trình học tập và đào tạo tại các cộng đồng Dòng Chúa Cứu Thế ở các thành phố ở Brazil.

Tân linh mục Davi Miguel da Silva Plácido sinh ngày 4 tháng 2 năm 1992. Là người lớn tuổi nhất trong số 8 anh chị em, Cha Davi đến từ Bang Acre, nơi Dòng Chúa Cứu Thế có hai giáo xứ – một ở Rio Branco và một ở Feijó.

Rất nhiều ơn gọi của chúng ta đến từ vùng này. Davi sẽ phục vụ như một cha phó tại giáo xứ của chúng ta ở Uranduba, ngay bên ngoài thành phố Manaus.

Tân linh mục Robson Bezerra de Souza, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1993. Cha đến từ thành phố Codajás, Amazonas, nơi Dòng Chúa Cứu Thế thành lập một trong những cơ sở đầu tiên của Nhà Dòng. Giáo xứ đó đã được chuyển giao cho Giáo phận mới Coari. Cha Robson cũng có một gia đình lớn gồm tám người con. Ngài đã được bài sai làm cha phó tại Giáo xứ St. Ann ở Hileia. Tom (Miguel) McIntosh, C.Ss.R. (Brazil)

Theo Scalanews,

Duc Trung Vu, CSsR