Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Thư rao phong chức linh mục

Thầy Gioan. B Nguyễn Thành Huyên (phía tay trái) và thầy Giuse Lê Thanh Huấn cung nghinh linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hiện hai thầy đang tu học tại Hoa Kỳ