Các giám mục Hoa Kỳ họp đại hội mùa thu

Từ thứ Hai ngày 15 đến thứ Năm ngày 18/11/2021, các giám mục Hoà kỳ đang tham dự đại hội mùa thu. Trong khoá họp này các giám mục sẽ thảo luận và bỏ phiếu một số vấn đề quan trọng, trong đó có Thượng Hội đồng giám mục. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát, các giám mục Hoa Kỳ tổ chức đại hội với sự tham dự trực tiếp của các giám mục.

Đại hội mùa thu được khai mạc với bài nói chuyện của Sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christophe Pierre.

Chương trình nghị sự

Thánh Thể

Chương trình nghị sự của các giám mục Hoa Kỳ gồm các vấn đề như Thượng Hội đồng giám mục 2021-2023; sáng kiến làm sống lại đời sống Thánh Thể, phê chuẩn Đại hội Thánh Thể toàn quốc vào năm 2024 và tuyên bố về Bí tích Thánh Thể, Mầu nhiệm Thánh Thể trong Đời sống Giáo hội.

Tài chính

Các giám mục dự kiến sẽ xem xét bản cập nhật về Hướng dẫn đầu tư có trách nhiệm với xã hội, Quyết định về Báo cáo tài chính của giáo phận và ngân sách năm 2022 của giám mục Hoà kỳ.

 

Phụng tự

Bên cạnh đó, các ngài cũng tập trung vào các phiên bản mới bằng tiếng Anh của Nghi thức tân tòng cho người lớn; bản dịch về việc Rước lễ và tôn thờ Mầu nhiệm Thánh Thể ngoài Thánh lễ và “Quy chế toàn quốc về Tân tòng” bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Các giám mục cũng sẽ xem xét đề nghị thêm Thánh Têrêsa Calcútta vào Lịch riêng cho các giáo phận của Hoa Kỳ như lễ nhớ không buộc vào ngày 5/9, cũng hội ý về án phong chân phước và phong thánh cho hai vị Tôi tớ Chúa Charlene Marie Richard và Auguste Robert Pelafigue.

Bầu Chủ tịch 5 Uỷ ban

Trong cuộc họp, các giám mục sẽ bỏ phiếu bầu thủ quỹ cho Hội đồng giám mục, cũng như bầu chọn chủ tịch của năm Ủy ban của Hội đồng giám mục: Giáo sĩ, Đời sống thánh hiến và Ơn gọi; Phụng tự; Công lý và Phát triển con người; Giáo dân, Hôn nhân, Đời sống Gia đình và Giới trẻ; và Di dân; bỏ phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) và bầu một tổng thư ký mới của Hội đồng giám mục.

Hoạt động nhân đạo

Các vấn đề nhân đạo cũng sẽ là một lĩnh vực chính khác để thảo luận, với trọng tâm là hoạt động của Dịch vụ Cứu trợ Công giáo, Tổ chức Từ thiện Công giáo Hoa Kỳ và Mạng lưới Nhập cư Hợp pháp Công giáo (CLINIC).

Gia đình

Đời sống gia đình cũng sẽ được giới thiệu tại cuộc họp và các giám mục sẽ chú ý vào việc áp dụng và thực hiện Khung Mục vụ cho mục vụ Hôn nhân và Đời sống Gia đình ở Hoa Kỳ và sáng kiến “Đồng hành với các bà mẹ gặp khó khăn”. (USCCB 15/11/2021)

Hồng Thủy – Vatican News