Đường rỗi linh hồn (6): Đời đời

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên Đàng, Hỏa Ngục cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa và ơn Cứu Độ của Ngài. Xin được gửi tới quý vị và các bạn những bài suy niệm này.

BÀI 6: ĐỜI ĐỜI

I

Đã có rất nhiều đấng tu hành trót đời ở trong rừng sâu núi thẳm; đã có rất nhiều người tin, trong đó không ít người là ông hoàng bà chúa, đã bỏ thế gian gửi thân vào chốn tu viện khổ hạnh; đặc biệt đã có biết bao thánh tử đạo vui lòng chịu những hình khổ vô cùng dã man. Vì sao? Đó là vì họ hằng quan tâm đến tình trạng đời đời của mình. Họ cố gắng lo sao để được đời đời hạnh phúc trên Thiên đàng, và tránh khỏi sự bất hạnh đời đời nơi Hỏa ngục. Có một lần, Đấng đáng kính Gioan d’Avila đã giúp cho một người ăn năn trở lại chỉ nhờ một câu nói rất vắn tắt: “Hỡi bạn, bạn hãy nhớ hai tiếng này: đời đời, vô cùng!“.

Có đấng khổ tu, để nhắc mình luôn nhớ đến tình trạng đời đời, thì đã dùng quan tài làm giường nằm, và không ngớt kêu lên: “Ôi đời đời, đời đời!“.

Lạy Chúa, biết bao lần con đã phạm tội đáng sa Hỏa ngục đời đời! Chớ gì con đã không xúc phạm đến Chúa bao giờ! Xin ban cho con ơn ăn năn đau đớn các tội con đã phạm. Xin Chúa dủ lòng thương xót con, lạy Chúa!

II

Đấng đáng kính Gioan d’Avila nói rằng: “Ai tin có Thiên đàng, Hỏa ngục đời đời mà chẳng lo nên thánh, thì quả thật đó là kẻ điên”.

Ai cũng vậy, khi xây nhà, thì muốn nhà mình phải cao ráo, sạch sẽ, đẹp đẽ và thuận tiện cho sinh hoạt. Và để được như vậy, dù khó khăn đến đâu, người ta cũng không quản ngại. Ấy là căn nhà mà người ta chỉ ở một thế gian nào đó thôi, huống hồ là căn nhà sẽ ở đời đời, thì người ta sẽ phải cố gắng đến thế nào?

Khi chúng ta đi vào cõi đời đời, thì vấn đề không phải là ta sẽ ở nhà đẹp đẽ, thuận lợi ít hay nhiều. Điều ta phải lo là ta sẽ ở đền đài vui sướng hay vực sâu khốn nạn, và ở đó bao lâu. Ta sẽ ở đó không phải là 40 năm, 50 năm, nhưng bao lâu Thiên Chúa còn hiện hữu, thì bấy lâu ta còn ở đấy. Các thánh trót đời hy sinh hãm mình, đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức… mà vẫn còn tự nhủ là mình chưa đủ để được sống đời đời. Còn tôi đã làm gì?

Ôi lạy Chúa, con đã đi một đoạn đường đời dài, và càng ngày càng đến gần giờ chết. Vậy mà từ xưa đến nay con chưa làm việc gì đáng để được hưởng hạnh phúc đời đời.

Lạy Chúa, xin hãy soi sáng lòng con, xin hãy ban cho con sức mạnh của Chúa để con biết dùng những ngày giờ còn sống mà chỉ lo thi hành ý Chúa, chỉ lo nên thánh, chỉ lo thờ phượng và kính mến Chúa. Từ xưa đến nay, con chỉ vấp phạm đến Chúa. Từ nay, con ước ao chỉ một lòng kính mến Chúa.

III

Thánh Phaolô đã viết cho những tín hữu ở Philip: “Anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc rồi chính mình” (Pl 2,12). Ta muốn được cứu rỗi thì phải lo sao để chính mình đừng rước án phạt cho mình. Nhưng ta có sợ là sợ tội chứ không sợ Hỏa ngục, vì chỉ tội mới làm cho ta phải sa Hỏa ngục.

Nếu sợ tội, ta phải tránh những dịp nguy hiểm, năng chạy lại cùng Chúa, và biết tận dụng những phương sách thần hiệu để giữ nghĩa cùng Chúa. Làm như thế, ấy là lo kết hiệp với Chúa mà cứu mình. Trái lại, không làm như thế, ấy là tự đưa mình đến chỗ hư mất đời đời. “Cần phải dùng mọi phuong thế để tránh cho mình khỏi hư đi đời đời”. Đó là lời dạy của thánh Bernađô mà ta cần quan tâm suy nghĩ và thực hiện.

Lạy Đấng Cứu Thế, chính Máu Thánh Chúa làm cho con vững vàng trông cậy. Tội lỗi đã làm con hư đi. Nhưng con tin là nếu con khiêm nhường thống hối, thì chắc chắn là Chúa sẽ vui lòng tha thứ. Lạy Chúa nhân lành, này con đang hết lòng ăn năn sám hối vì đã phạm muôn vàn tội lỗi mất lòng Chúa.

Lạy Chúa cao sang, con kính mến Chúa hơn hết mọi của cải đời này. Con biết rõ là Chúa muốn cứu con, muốn cho con được hạnh phúc đời đời. Phần con, con cũng chỉ ao ước được kính mến Chúa đời đời.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, xin cầu bầu cho con

Đọc thêm: 

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN:

Bài 1: Hãy lo cho được hạnh phúc đời đời

Bài 2: Phạm tội là làm nhục Thiên Chúa

Bài 3: Thiên Chúa kiên nhẫn với người tội lỗi

Bài 4: Mọi người đều phải chết

Bài 5: Khi ta chết ta phải bỏ hết mọi sự