Chúa Nhật Tuần III Mùa Vọng: Chia sẻ

Thái Hà (12.12.2021) – Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.

Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. (Lc 3,10-18)

Hôm nay là ngày vui, ngày của màu hồng vì sắp đến ngày mừng biến cố Chúa Giêsu Giáng Sinh. Nhưng để có một niềm vui trọn vẹn và một niềm vui đích thực thì chúng ta cần phải làm gì? Bài Tin Mừng cho ta thấy thánh Gioan đã đưa ra cho chúng ta một nguyên tắc chung đó là tình tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ nhau qua đó chúng ta hưởng nếm được niềm vui trọng vẹn và đích thực đó chính là Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ngày kỷ niệm Con Chúa Giáng SInh đã đến gần, xin Chúa cho chúng con luôn tích cực chuẩn bị tâm hồn qua viếc sống bác ái và công bằng. Đồng thời, noi gương thành Gioan, xin cho chúng con biết làm tất cả mọi việc cho vinh danh Chúa, để Chúa lớn lên và được mọi người nhận biết Chúa. Đừng để chúng con lo tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.