Thứ Bảy Tuần I Thường Niên: Ta đến để kêu gọi những người tội lỗi

Thái Hà (15.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Anphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi”. Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khỏe mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhung là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính. mà kêu gọi những người tội lỗi”. (Mc 2,13-17)

Người thu thuế và người tội lỗi là những đối tượng được Chúa Giêsu đặc biệt quan tâm. Không những thế, Chúa Giêsu còn kêu gọi một người thu thuế tên là Lêvi theo mình để làm Tông đồ. Chúa nói: “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”. Lêvi mà sau này là Tông đồ Matthêu đã nhận ra được lòng thương xót, khi Chúa chẳng ngại chọn gọi và đồng bàn với ông. Sự quan tâm của Người đến thân phận tội lỗi của Matthêu đã làm ông biến đổi, để từ đó ông thay đổi đời sống, biến mình thành một tông đồ nhiệt thành cho Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận ra con người tội lỗi của mình chính là đối tượng quan tâm cho công trình cứu chuộc của Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng điều đó mà cải hóa bản thân, cảm thông với anh chị em mình. Để rồi trong Người, chúng con hiệp thông với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.