Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh: Cứ theo Thầy

Thái Hà (04.06.2022) – Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy? ” Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao? ” Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? “
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.
Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. (Ga 21,20-25)

Trên hành trình đi theo Chúa của chúng ta có nhiều người cùng đi với nhau và mỗi người có một phận vụ riêng trong chương trình của Thiên Chúa, không ai giống ai. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy đáp trả hết cả khả năng và cũng đừng so sánh với người khác. Một khi đáp trả hết khả năng của mình cũng là phương cách để ta có thể hỗ trợ người khác trên hành trình về Quê Trời. Thiên Chúa cho mỗi người một phương cách khác nhau nhưng lại cho chúng ta có thể hỗ trợ nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình theo Chúa mỗi người chúng con được Chúa mời gọi theo từng cách thức khác nhau, theo từng bậc sống khác nhau. Xin Chúa cho chúng con biết sống hết mình với ơn gọi đang sống và biết hỗ trợ nhau để cùng tiến về Quê Trời trong tình yêu thương, hiệp nhất. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Lời Chúa là cuộc sống.