Thánh lễ an táng ông cố Antôn Trần Quang Long, thân phụ thầy Phanxicô X. Trần Văn Bắc, Dòng Chúa Cứu Thế

Cha Antôn Phan Văn Tự, Đại diện Giáo phận Phát Diệm đã chủ sự thánh lễ an táng cho ông cố Antôn Trần Quang Long tại Đất Thánh Giáo họ Duy Hòa, Giáo xứ Khiết Kỷ, Giáo phận Phát Diệm.

Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 09 giờ 00, Thứ Hai, 06.06.2022. Cùng đồng tế với cha Antôn, có cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, Cố vấn Tỉnh, Đại diện cha Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam; cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và khoảng 50 linh mục thuộc nhiều cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế cũng như các linh mục thuộc Giáo phận Phát Diệm. Ngoài ra còn có quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân thuộc Giáo xứ Khiết Kỷ, Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Toản, thuộc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội mời gọi cộng đoàn xác tín vào sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai trung thành với Chúa. Ông cố Antôn đã trải qua 85 năm cuộc sống ở trần gian với hơn 60 năm sống ơn gọi hôn nhân gia đình. Ông cố đã trung thành với Chúa qua việc chu toàn bổn phận là một người cha, người chồng và là một Kitô hữu. Ông cố đã “chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững đức tin”.

Ông cố Antôn Trần Quốc Long là thân phụ thầy Phanxicô Xaviê Trần Văn Bắc. Thầy Bắc là tu sĩ không linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế. Thầy đang phục vụ tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà, Tổng Giáo phận Hà Nội.

Ông Cố Antôn Trần Quốc Long sinh năm 1937, đã được Chúa gọi về lúc 05 giờ 30 phút, thứ Sáu Ngày 03.06.2022. Sau Thánh lễ an táng, linh cữu ông cố Antôn được chôn tại Đất thánh Giáo họ Duy Hòa, Giáo xứ Khiết Kỷ.

Truyền Thông Thái Hà