Thứ Hai Tuần XI Thường Niên: Ai xin thì hãy cho

Thái Hà (13.06.2022) – “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. (Mt 5,38-42)

Trước một xã hội đầy bất công và bạo lực gia tăng, lời dạy của Chúa Giêsu “Đừng chống cự lại với kẻ hung ác” dường như là phương dược để chữa lành những hận thù và biến hận thù thành tình yêu. Thực tế cho thấy, khi ta “lấy ác để báo ác” thì chắc hẳn cái ác, lòng hận thù trong chính ta sẽ lớn dần và không còn chỗ cho tình yêu. Lời dạy của Chúa Giêsu không ám chỉ sự thỏa hiệp với sự ác qua thái độ “đừng chống cự”, nhuhưng Người muốn dạy chúng ta hãy khoan dung, nhân nhượng trước cái ác để biết lấy cái thiện mà chế ngự và phục thiện cái ác. Nếu trước sự ác, Chúa Giêsu dạy ta hãy chủ động làm điều thiện: “hãy cho”, “đừng khước từ”.

Lời dạy của Chúa Giêsu cũng chính là lời chất vấn chúng ta: liệu rằng tôi có đủ “bao dung” để tha thứ cho lỗi phạm của kẻ khác không; hay tôi sẵn sàng “bung dao” để đòi lại sự công bằng, để kết án người khác?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết quảng đại yêu thương hết mọi người, nhất là những người mà chúng con đang gặp khó khăn trong tương quan với họ. Xin cho con biết lấy tình thương để bù đắp lại những bất công chứ đừng nuôi cơn giận và tìm cách đáp trả bằng bạo lực. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.